Kuriyama Australia - Oil and Gas
Kuriyama Australia - Agriculture
Kuriyama Australia - Oroflex Well
Kuriyama Australia - Water Transfer
Kuriyama Australia - Water Transfer
Kuriyama Australia - Fire

Firefighting Equipment

2-WAY DIVIDER

2-WAY DIVIDER

2-WAY DEVIDER WITH FITTINGS
2-Way Divider + Coupling - Set Item 2-Way Divider + Coupling - Set Code Input Fortex Coupling Outlet Barcelona
Fitting Item
Barcelona
Fitting Code
I100094 BIF1.525F RI - 1 1/2" 2 x 25mm I220688 9297
I100003 BIF45F RI - 2 1/2" 2 x 45mm I220701 7112
I100005 BIF70F RI - 3" 2 x 70mm I220028C 7123
Dual connector WITHOUT FITTINGS
Item Code Input Output Fitting
I100001 9322 RI - 1 1/2" 2 x RE 25mm NO
I100002 12860 RI - 2 1/2" 2 x RI 45mm NO
I100004 12870 RI - 3" 2 x RI 70mm NO