Kuriyama Australia - Oil and Gas
Kuriyama Australia - Agriculture
Kuriyama Australia - Oroflex Well
Kuriyama Australia - Water Transfer
Kuriyama Australia - Water Transfer
Kuriyama Australia - Fire

Couplings – Guillemin

Gaskets

GUILLEMIN - GASKETS

NBR - BUNA
Item Code Ø (in.)
- 4120 ½"
C749613 4121 ¾"
C749609 4122 1"
C740271 4123 1 ¼"
C740272 4124 1 ½"
C749604 4125 2"
C749610 4126 2 ½"
C740276 4127 3"
C740278 4128 4"
C748165 4129 6"
EPDM (white)
Item Code Ø (in.)
- 4120/3 ½"
- 4121/3 ¾"
C740314 4122/3 1"
C740316 4123/3 1 ¼"
C740318 4124/3 1 ½"
C740323 4125/3 2"
C740324 4126/3 2 ½"
C740334 4127/3 3"
C740336 4128/3 4"
- 4129/3 6"
VITON
Item Code Ø (in.)
C700006 4121/2 ¾"
C700009 4122/2 1"
- 4124/2 1 ½"
C700010 4125/2 2"
C700013 4126/2 2 ½"
C700015 4127/2 3"
C700017 4128/2 4"
- 4129/2 6"
TEFLON
Item Code Ø (in.)
C748166 - 2"
C748168 - 3"